Ο Στόλος

Καλαθοφόρα μηχανήματα επί αυτοκινήτου

Καλαθοφόρα οχήματα 10,3 έως 58 m

Ρυμουλκούμενα καλαθοφόρα 12,0 έως 26 m

Βιομηχανικά μηχανήματα

Roll  lift 5,8 m

Ψαλιδωτές ηλεκτροκίνητες εργοεξέδρες 6,5 έως 15,5 m

Ψαλιδωτές πετρελαιοκίνητες εργοεξέδρες 10,0 έως 22,0 m

Τηλεσκοπικά ηλεκτροκίνητα καλαθοφόρα 8,7 έως 12,0 m

Τηλεσκοπικά πετρελαιοκίνητα καλαθοφόρα 16,0 έως 43,2 m

Τηλεσκοπικά ηλεκτροκίνητα αρθρωτά καλαθοφόρα 11,1 έως 15,7 m

Τηλεσκοπικά πετρελαιοκίνητα αρθρωτά καλαθοφόρα 15,7 έως 17,8 m

Περονοφόρα μηχανήματα

Περονοφόρα ηλεκτροκίνητα 2,5t έως 5,0t

Περονοφόρα πετρελαιοκίνητα 2,5t έως 5,0t

Τηλεσκοπικά περονοφόρα 3t/ 9m έως 4t/ 17m

Τηλεσκοπικά περιστρεφόμενα περονοφόρα 3,2t/ 14m

Παλετοφόρα ηλεκτροκίνητα οριζόντιας μεταφοράς

Βιομηχανικό ρυμουλκό

Ειδικά μηχανήματα

Μηχανήματα συντήρησης γεφυρών

Αράχνη

Ανεβατόρι

Σάρωθρα

Εκχιονιστικά

Απορριμματοφόρα

Χωματουργικά

Φορτωτής

Εκσκαφέας

Οδοστρωτήρας

Δονητικές πλάκες συμπίεσης εδάφους

Αρμοκόφτες

Αντλία αναρρόφησης νερού

Φρέζες

Εξοπλισμός φροντίδας περιβάλλοντος

Θρυμματιστικά

Χλοοκοπτικά μηχανήματα

Μηχανήματα αποψίλωσης

Χειροκίνητα Θαμνοκοπτικά