ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

Αυλακωτήρας(Σκαπτική καδένα) με δημιουργία αυλακιού σε βάθος 60cm

Φρέζα με πλάτος εργασίας 65cm

Πολυμηχάνημα(φρέζα-σκούπα) με πλάτος εργασίας 80-100cm

Χορτοκοπτικός ελκυστήρας με πλάτος εργασίας φρέζας 1,18m και πλάτος εργασίας καταστροφέα 1,10m

Περονοφόρο με ύψος εργασίας 4,20m και φορτίο ανύψωσης 6.875kg

Περονοφόρο με ύψος εργασίας 4,20m και φορτίο ανύψωσης 8.000kg

Ηλεκτρική εξέδρα εργασίας με 7,80m ύψος εργασίας

Ηλεκτρική εξέδρα εργασίας με γεννήτρια πετρελαίου  με 12,10m ύψος εργασίας