25 χρόνια mateco

Ευχαριστούμε για τη στήριξη σας!

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

Τηλεσκοπικό μηχάνημα ανύψωσης 6 τόνων με ύψος εργασίας 30m(μπορεί να προστεθεί εξάρτημα για την κοπή κορμών και δέντρων)

Φορτωτής με μέγιστο ύψος φόρτωσης 2,90m και χωρητικότητα κάδου 0,30 m³

Εκσκαφέας με μέγιστο βάθος εκσκαφής 3,81 m και χωρητικότητα κάδου 0,18 m³

Φορτωτής με μέγιστο ύψος φόρτωσης 3,08m και χωρητικότητα κάδου 0,35-0 60 m³

Καλαθοφόρο με ύψος εργασίας 52,00m και φορτίο ανύψωσης 600kg

Πρεμνοφάγος(Καταστροφέας βάσεων κορμών-ριζών) με 60cm ύψος κοπής και 23cm βάθος κοπής.

Αυτοκινούμενο χορτοκοπτικό με 100cm πλάτος κοπής.

Αυτοκινούμενο χορτοκοπτικό με 88cm πλάτος κοπής.

Αυτοκινούμενο χορτοκοπτικό με 95cm πλάτος κοπής.

Χορτοκοπτικό πεζού χειριστή με 60cm πλάτος κοπής.

Αυλακωτήρας(Σκαπτική καδένα) με δημιουργία αυλακιού σε βάθος 60cm

Φρέζα με πλάτος εργασίας 65cm

Πολυμηχάνημα(φρέζα-σκούπα) με πλάτος εργασίας 80-100cm

Χορτοκοπτικός ελκυστήρας με πλάτος εργασίας φρέζας 1,18m και πλάτος εργασίας καταστροφέα 1,10m

Περονοφόρο με ύψος εργασίας 4,20m και φορτίο ανύψωσης 6.875kg

Περονοφόρο με ύψος εργασίας 4,20m και φορτίο ανύψωσης 8.000kg