Ασφάλεια

Η ασφάλεια κατά την χρήση των μηχανημάτων μας είναι η αρχή (βασική ιδέα που καθορίζει την φιλοσοφία) της φιλοσοφίας μας.
Όλα τα μηχανήματα ελέγχονται και πιστοποιούνται, όπως προβλέπει ο νόμος, για την ασφαλή κατάσταση και λειτουργία τους από πιστοποιημένο φορέα.

Πέρα από αυτό η πιστοποίηση της ιδίας mateco Ελλάς σύμφωνα με το

  • ISO 9001:2015 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας (υπηρεσιών)
  • ISO 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • ISO 45001:2018 Σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • ISO 39001:2012 Σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας
  • ISO 50001:2018 Σύστημα διαχείρισης ενέργειας

Εξασφαλίζει με την χρήση του πιο σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό επιπλέον έλεγχο και τήρηση αναλυτικών αρχείων συντήρησης για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά.
Ασφάλεια κατά την λειτουργία σημαίνει όμως και γνώση του χειρισμού κατά την χρήση του μηχανήματος. Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι χειριστές της εταιρείας μας εκπαιδεύουν τους πελάτες στην σωστή χρήση του μηχανήματος και τους ενημερώνουν για τους τρόπους αποφυγής κινδύνου κατά την παράδοση του μηχανήματος και εφοδιάζοντάς τους με το εγχειρίδιο χρήσης.