Νέα μηχανήματα

Άφιξη νέων μηχανημάτων στην εταιρείας μας.

Πλυντικό μηχάνημα υψηλής πιέσεως.

Ηλεκτρικά περονοφόρα με φορτίο ανύψωσης από  1,6 έως 5 τόνους.

Επίσης έχουμε αποκτήσει παλετοφόρα ηλεκτροκίνητα οριζόντιας μεταφοράς και βιομηχανικό ρυμουλκό.